Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd.

 

Artikel 2 - Prijzen

2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 - Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de artikelen in Nederland brengt gentille bij een bestelling van minder dan 50 euro 3,95 euro verzendkosten in rekening. 

3.2 Gentille behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, extra kosten voor de verzending in rekening te brengen.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.

4.2 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

4.4 U kan natuurlijk ook uw betaling op de normale manier overboeken naar ons ING rekeningnummer NL10 INGB 0009 5387 23 ten name van C.A. Van der Hoorn te Houten 

Artikel 5 - Levering

5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden. 

5.2 Gentille verpakt de artikelen in een stevige verpakking. Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt Gentille uw bestelling in een envelop of pakket.

5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd. 

5.4 Omdat de meeste artikel op maat gemaakt worden bevestigd Gentille de levertijd per mail. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Ten allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen.

Artikel 6 - Retourneren/Ruilen

6.1 U heeft een afkoelingsperiode van veertien (14) werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren met uitzondering van op maat gemaakte artikelen.

6.2 U dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 8 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Gentille het aankoop bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.1-3.2).

Artikel 7 - Garantie

7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).

7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van het artikel zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Gentille.

7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in het assortiment voorkomen, dan een gelijkwaardig artikel uit het assortiment van Gentille naar keuze.

7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen Contactformulier met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Gentille zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gentille kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Gentille is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt. 

8.2 Gentille is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

8.3 Gentille beeldt de artikelen omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de artikelen worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende sieraad. Gentille is niet aansprakelijk voor afmetingsverschillen tussen de foto's en het werkelijke artikel noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 9 - Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gentille in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Gentille gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Gentille, Cascademuur 12, 3991 VP Houten. 

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.